Informace k prioritnímu vzdělávacímu tématu ESG

V pátek 26. ledna 2024 od 11:00 do 12:30 hodin pořádala komora prostřednictví platformy Webex informační webinář ke splnění podmínek vyhlášeného prioritního vzdělávacího tématu (PVT) na téma ESG. 

Zde najdete prezentaci a nahrávku webináře spolu s informacemi k tématu vzdělávání v oblasti ESG a krátkým instruktážním videem k plnění testů v platformě Competent.

Všichni auditoři dostanou přístup ke všem testům v pondělí 29. ledna 2024.

Webinář se věnoval zejména následujícím tématům:

  • východiska a důvody k vyhlášení PVT
  • základní informace k ESG
  • školení ESG a kontrola znalostí
  • podmínky pro získání oprávnění k vydávání auditorských zpráv o ověření zpráv o udržitelnosti
  • dopad na zkouškový systém
  • otázky auditorů a asistentů auditora a odpovědi na ně

Důležité a opakující se dotazy a odpovědi na ně budou zveřejněny na webových stránkách komory tak, abychom všem auditorům a jejich asistentům usnadnili orientaci v pravidlech plnění vyhlášeného PVT pro ESG.

Webináře se za komoru auditorů zúčastnili členové prezidia a předsedové výborů pro vzdělávání, zkoušky, ESG a správu profese.


Prezentaci si můžete stáhnout zde.

Nahrávku webináře najdete zde.


Instruktážní video k testům na platformě Competent můžete shlédnout zde: