INFORMACE K PLNĚNÍ KPV V ROCE 2022


PRO ROK 2022:

  • platí rozsah KPV min. 40 hodin pro auditory a 20 hodin pro asistenty auditora
  • se u e-learningových kurzů a webinářů organizovaných jinými odbornými institucemi (mimo Komoru) neuplatní omezení maximálního počtu hodin (§ 3 odst. 3 písm. d).

Vzdělávací formy a činnosti považované Komorou za účast na KPV stanoví Vnitřní předpis pro kontinuální profesní vzdělávání (KPV) statutárních auditorů .


SEZNAMY ORGANIZACÍ, poskytujících vzdělávání auditorům mimo Komoru, schválených výkonným výborem Komory ve smyslu § 2 odst. 5 písm. a), d), e) Vnitřního předpisu pro KPV (viz výše).

Seznamy jsou průběžně aktualizovány.

*) Informace k poskytování vzdělávání auditorskými společnostmi v rámci interního vzdělávání


PŘEHLED ÚČASTI AUDITORA NA PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen "Přehled")

  • je možné doplňovat prostřednictvím online formuláře průběžně po celý kalendářní rok (není nutné čekat až na leden následujícího roku, kdy je termín pro odevzdání);
  • po každé editaci online Přehledu, tedy doplnění účasti/účastí na KPV je pro uložení informací nutné na formuláři potvrdit nabídku "ODESLAT" - tím se nově doplněné informace do formuláře uloží (na server Komory, ne na disk počítače auditora)
  • na e-mail auditora dojde aktualizovaný Přehled ve formátu *.pdf
  • pokud auditor po odeslání Přehledu zjistí chybu, stačí poslat e-mail referentce KPV na Komoře (viz níže, která chybu bez problémů opraví)

Termín pro doručení Přehledu je 31. ledna následujícího roku.

Vyplněný Přehled doručí každý auditor samostatně. Nelze již podávat hromadně prostřednictvím referentek vzdělávání na auditorských firmách - pro otevření Přehledu je nutné zadat osobní přístupové údaje každého auditora, které nikdo jiný než auditor(ka) nemá k dispozici.

Doplňující praktické informace k vyplnění Přehledu:
  1. Pro vyplnění formuláře je třeba se přihlásit pod přístupovými údaji auditora - NE pod přístupovými údaji auditorské firmy. V případě, že auditor své osobní přístupové údaje nezná, může je jednoduše získat - návod: Jak získat zapomenuté heslo.
  2. Za asistenta auditora potvrzuje splnění účasti na KPV auditor odpovědný za odbornou praxi - KPV za asistenta se prokazuje pouze v případě, že se asistent v daném roce neúčastnil žádné auditorské zkoušky nebo za něj firma za daný rok nevykázala přehled odborné praxe).
  3. Pro rok 2022 bude formulář přístupný pro zapisování do 31.3.2023.S případnými dotazy se obracejte na referentky vzdělávání (profesní vzdělávání členů KA ČR) - kontakty na e-mail a mobil najdete na titulní webové stránce www.kacr.cz/O Komoře/Kontakty - děkujeme.