IN Equity Slovakia poptává auditora

Společnost IN Equity Slovakia o.c.p., a.s., ič 19089953 jako subjekt podléhající dohledu ČNB v rámci ZPKT, hledá externího auditora se zkušenostmi s auditem subjektů o.c.p. v České republice.

Auditor bude vykonávat činnost pro nově licencovanou entitu IN Equity česká republika o.c.p., a.s. pravděpodobně od roku 2025 po udělení licence.


Kontakt: Karel Černín, tel.: 603 500 580, e-mail: : karel.cernin@in-equity.cz