Imopra poptává provedení účetního auditu

Společnost Imopra, ič 26277697, poptává provedení účetního auditu. Další informace zde. Nabídku zašlete poštou v obálce na adresu společnosti, obálka musí být výrazně označena nápisem NEOTVÍRAT

Termín pro podání nabídky je 31. května 2024.

Kontakt: Jana Černušková, tel.: 602 516 996, e-mail: cernuskova@imopra.cz