Hříběcí hory, z.s. poptává audit účetní závěrky

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. zabývající se rozvojem venkova přes čerpání dotací poptává audit účetní závěrky (ověření, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS, zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).

Audit by měl být proveden do 31.7.2018.

Sídlo organizace: Zdounky 27, 768 02 Zdounky

www stránky: www.hribecihory.cz

Kontakt: Eva Lízalová, tel: 734 435 218, e-mail: eva.lizalova@hribecihory.cz