Hodnocení IT prostředí a rizik pro potřeby finančního auditu

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektor:  Ing. Igor BARVA, spol. Rogit, s.r.o.

Termín konání: 6. 11. 2020

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  71920

 

Místo konání: Brno, hotel AVANTI, Střední 61- Meeting Room 1 (2.patro)

Dopravní spojení:

  • tramvají – tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka Hrnčířská na ulici Štefánikově;
  • autem (GPS Loc: 49°12'46.17"N, 16°36'16.64"E) - pro příjezd z centra Brna odbočte z ulice Lidická na ulici Pionýrskou, poté vlevo směr Kaufland a sledujte směrovky k hotelu AVANTI;
    pro příjezd ze směru Praha sledujte směr Svitavy a směr Kaufland, po vjezdu na ulici Sportovní odbočte za Kauflandem doprava a sledujte směrovky k hotelu AVANTI;
    pro příjezd ze směru Bratislava jeďte stále rovně podél parku Lužánky směr Kaufland, za hokejovou halou na ulici Sportovní odbočte vlevo a sledujte směrovky k hotelu AVANTI.

Parkování:

  • placené parkování na parkovišti hotelu Avanti
  • zdarma v okolí nebo v obchodním centru Kaufland

Obsah: Seminář na příkladech představí rizika finančního auditu spojená s využíváním IT a automatizací procesů, které slouží jako vstup pro tvorbu účetnictví a finančních výkazů. Budou představeny základní postupy IT auditu v rovině obecných kontrol (ITGC = IT General Controls), aplikačních kontrol (ITAC = IT Application Controls) i tzv. počítačem podporované techniky auditu - CAAT ( Comuter Assisted Audit Techniques) a s tím spojenou problematiku vzorkování. Dále se bude zabývat korelací jak obecných IT kontrol  (ITGC), tak aplikačních kontrol (ITAC)  k rizikům finančního auditu a definicí zapojení IT auditu do procedur finančního auditu. Na závěr pak budou představeny obecné příklady zapojení  IT auditu do procedur auditu finančního.


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 1. 850,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.360,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .