WEBINÁŘ - Hodnocení IT prostředí a rizik pro potřeby finančního auditu

Cena pro ostatní.
 

3 360 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:


Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Lektor:  Ing. Igor BARVA, spol. Rogit, s.r.o.

Termín konání: 1. 12. 2020

Čas konání:  9:00 - 16:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  7 hodin

Variabilní symbol:  72020


Obsah: Seminář na příkladech představí rizika finančního auditu spojená s využíváním IT a automatizací procesů, které slouží jako vstup pro tvorbu účetnictví a finančních výkazů. Budou představeny základní postupy IT auditu v rovině obecných kontrol (ITGC = IT General Controls), aplikačních kontrol (ITAC = IT Application Controls) i tzv. počítačem podporované techniky auditu - CAAT ( Comuter Assisted Audit Techniques) a s tím spojenou problematiku vzorkování. Dále se bude zabývat korelací jak obecných IT kontrol  (ITGC), tak aplikačních kontrol (ITAC)  k rizikům finančního auditu a definicí zapojení IT auditu do procedur finančního auditu. Na závěr pak budou představeny obecné příklady zapojení  IT auditu do procedur auditu finančního.


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 1. 850,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.360,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .