Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými účetními standardy

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

Autorka:  Ing. Radka Loja, auditorka

Kurz aktualizován auditorem a předsedou výboru pro IFRS a finanční istituce Ing. Milanem Zeleným

Cíl kurzu:  Účelem tohoto kurzu je uvést uživatele do základní problematiky mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), do vztahu mezi IFRS a českou legislativou a seznámit je s většinou hlavních významných rozdílů mezi IFRS a českou legislativou.

Obsah kurzu:

  1. Základní struktura IFRS a vztah k české legislativě

  2. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy

  • Hlavní obecné rozdíly,

  • Hlavní rozdíly v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku,
  • Hlavní rozdíly v oblasti dlouhodobého hmotného majetku,
  • Hlavní rozdíly ve vykazování výnosů,
  • Hlavní rozdíly v oblasti závazků a nákladů.


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- Kč  vč. 21% DPH.Pro zaslání přístupových údajů je třeba kurz uhradit předem pod příslušným variabilem.

Cena pro ostatní:  1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV: 6 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test

POZOR!! Přístupové údaje jsou zasílány z e-mailové adresy rentel@rentel.cz

http://www.akreditovanekurzy.cz/studujici