goNET s.r.o. poptává audit podle zákona o platebním styku

Společnost goNET s.r.o., ič 26822580 poptává auditora na audit pro ČNB podle ustanovení § 252 odst. 2 zákona o platebním styku a zprávu auditora dle ustanovení § 253 téhož zákona.

ČNB vyžaduje audit s potvrzením o dodržování zákona č. 370/2017 Sb., konkrétně §3 písm. e) platba prováděná poskytovatelem služby elektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích, jestliže částka platby odpovídá nejvýše 50 eurům, celková částka plateb, ke kterým dal příkaz jeden koncový uživatel, provedených za 1 měsíc odpovídá nejvýše 300 eurům a 1. platba slouží k zaplacení za digitální obsah nebo hlasové služby, nebo 2. platba je prováděna prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení za účelem zaplacení za vstupenky nebo jízdenky nebo za charitativním účelem.

Kontakt: Kristýna Mičková, tel.: 778 097 033, e-mail: mickova@gonet.cz