GDPR-nová pravidla ochrany osobních údajů

Cena pro ostatní.
 

1 634 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 9

Lektorka: JUDr. Barbora Kudrhalt Suchá, advokátka

Místo konání: Praha, hotel Olympik, Sokolovská 136. P- 8

Termín konání:  7. 2. 2018

Čas konání:  9:00 - 14:00 hodin

Obsah:

-        Nová úprava v oblasti ochrany osobních údajů
-        Zpracování osobních údajů – základní pojmy a zásady
-        Posílení práv subjektů údajů
-        Povinnosti správce
-        Pověřenec pro ochranu osobních údajů
-        Předávání osobních údajů
-        Zpracování osobních údajů zaměstnanců
-        Orgány ochrany osobních údajů
-        Sankce, praktická doporučení

Počet hodin pro zápočet do KPV:  5 hodin

Variabilní symbol:  65618

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 1.230,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 1.634,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .