Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2021

Roční fixní příspěvek za auditory, auditorské společnosti (včetně asistentů auditora) pro rok 2021 jsou splatné k 31. lednu 2021.

Příspěvky na činnost Komory auditorů ČR jsou hrazeny povinně ze zákona o auditorech ve výši dle Příspěvkového řádu KA ČR, který byl schválen sněmem v roce 2018.

Roční fixní příspěvek je stanoven takto:

  1. za auditora ve výši 3 500 Kč,
  2. za auditorskou společnost ve výši 18 000 Kč,
  3. příspěvek auditora nebo auditorské společnosti se zvyšuje o 3 500 Kč za každého asistenta auditora nebo auditora v pracovním poměru.

Číslo účtu Komory auditorů ČR je 87039011/0100. Uvádějte vždy variabilní symbol, slouží k identifikaci plátce. Variabilní symbol u auditorů tvoří číslo oprávnění+31 (xxxx31), u auditorských společností číslo oprávnění+32 (xxx32) a za asistenty auditora registrační číslo+33 (xxxx33).

Pokud je platba příspěvků provedena jednou částkou za více osob, je třeba zaslat J. Pagačové z oddělení evidence auditorů (pagacova@kacr.cz) rozpis této částky s uvedením čísel oprávnění auditorů, resp. registračních čísel asistentů.