Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 20

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

13. - 16. února 2018

Variabilní symbol:

603218

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

13. února 2018
úterý  

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 18:00 (4 hod.)
Organizace veřejného sektoru
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.   

14. února 2018
středa

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 17:00 (3 hod.)
Finanční instituce - banky
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

15. února 2018
čtvrtek       

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 18:00 (4 hod.)
Nestátní nevýdělečné organizace
Ing. Miroslava Nebuželská, CISA

16. února 2018
pátek   

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 – 17:00 (3 hod.)

Finanční instituce – komerční pojišťovny
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.   


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.