Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

21.-24. srpna 2017

Variabilní symbol:

613217

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

21. srpna 2017   
pondělí   

9:00 - 13:00 (4 hod.)            
14:00 - 18:00 (4 hod.)  
 
Organizace veřejného sektoru
Mgr. Martina Smetanová   22. srpna 2017   
úterý   

9:00 - 13:00 (4 hod.)      
14:00 - 17:00 (3 hod.) 

Finanční instituce - banky     
Ing. Veronika Strolená23. srpna 2017   
středa       

9:00 - 13:00 (4 hod.)              
14:00 - 18:00 (4 hod.) 

Nestátní nevýdělečné organizace       
Ing. Miroslava Nebuželská, CISA

       

24. srpna 2017   
čtvrtek   

9:00 - 13:00 (4 hod.)       
14:00 – 17:00 (3 hod.) 

Finanční instituce – komerční pojišťovny                           
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.    


Změna programu vyhrazena.
Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.