Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 23

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

14. - 17. února 2017

Variabilní symbol:

603217

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

14. února 2017   
úterý   

9:00 - 13:00 (4 hod.)            
14:00 - 18:00 (4 hod.)
Organizace veřejného sektoru   
Mgr. Martina Smetanová   15. února 2017   
středa   

9:00 - 13:00 (4 hod.)       
14:00 - 17:00 (3 hod.)

Finanční instituce - banky      
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.16. února 2017   
čtvrtek       

9:00 - 13:00 (4 hod.)         
14:00 - 18:00 (4 hod.)

Nestátní nevýdělečné organizace           
Ing. Miroslava Nebuželská, CISA

       

17. února 2017
   
pátek   

9:00 - 13:00 (4 hod.)      
14:00 – 17:00 (3 hod.) 

Finanční instituce – komerční pojišťovny                           
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.    
Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že došlo od května 2015 s okamžitou platností, k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.