Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 3

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 17. - 20. 8. 2020

Variabilní symbol akce: 613220

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    KURZU

„ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  II ”

(613220)

 

 

17. srpna 2020          

pondělí          9:00 - 13:00 (4 hod.)                Organizace veřejného sektoru 

                   14:00 - 18:00 (4 hod.)                                       

                                                                       Ing. Michal Svoboda, Ph.D.    

 

 

 

18. srpna 2020          

úterý              9:00 - 13:00 (4 hod.)                 Finanční instituce – banky

                   14:00 - 17:00 (3 hod.)                                                 

                                                                       Ing. Veronika Strolená

 

 

 

19. srpna 2020    
středa        9:00 - 13:00 (4 hod.)                    Nestátní nevýdělečné organizace         

                 14:00 - 18:00 (4 hod.)                                                     

                                                                 Ing. Miroslava Nebuželská, CISA

 

 

                                                                                

 

20. srpna 2020          

čtvrtek         9:00 - 13:00 (4 hod.)                   Finanční instituce – komerční pojišťovny

                  14:00 – 17:00 (3 hod.)                              

                                                                       doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.     

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena.

 

 


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.