Finanční účetnictví I

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

17. - 20. října  2017

Variabilní symbol:

613117

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

 Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

17. října 2017            
úterý

8:00 - 12:00 (4 hod.)             
IFRS blok I

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

13:00-18:00
(5 hod.)             
IFRS blok II a výkaz cash flow                                                                                                       

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

 

 

18. října 2017
středa

9:00 – 12:00 (3 hod.)            
Účetní závěrka + Odložená daň
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

13:00 – 17:00 (4 hod.)                      
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč.vybraných problémů souvisejících
s leasingem 
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.19. října 2017
čtvrtek

8:00 – 12:00 (4 hod.)            
Specifika mimořádných účetních závěrek a oceňování

Ing. Monika Randáková, Ph.D.

 

13:00-16:00 (3 hod.)
Pohledávky

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

 

20. října 2017
pátek


9:00 – 13:00 (4 hod.) 
Účetnictví cenných papírů
Ing. Jana Skálová, Ph.D.

14:00 – 17:00 (3 hod.)          
Vlastní kapitál

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.         

 

V zájmu průběhu efektivní výuky se vyžaduje, aby účastníci kurzu měli k dispozici kalkulačky.
Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.