Finanční účetnictví I

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

16.-19. října 2018

Variabilní symbol:

613118

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

 Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30


Program:

16. října 2018       
úterý

8:15 - 12:15 (4 hod.)       
IFRS vybrané oblasti
Ing. Libor Vašek, Ph.D.

13:00-18:00 (5 hod.)       
IFRS vybrané oblasti a výkaz cash flow                               
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.


17. října 2018
středa

8:00 – 12:00 (4 hod.)       
Specifika mimořádných účetních závěrek a oceňování
Ing. Monika Randáková, Ph.D.

13:00 – 17:00 (4 hod.)   
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč. vybraných problémů souvisejících s leasingem  
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

18. října 2018
čtvrtek

9:00 – 12:00 (3 hod.)       
Účetní závěrka + Odložená daň
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

13:00-16:00 (3 hod.)
Pohledávky
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.


19. října 2018
pátek

8:00 – 12:00 (4 hod.)   
Účetnictví cenných papírů
Ing. Eva Šedinová

13:00 – 16:00 (3 hod.)   
Transakce s vlastním kapitálem
Ing. Eva Šedinová

V zájmu průběhu efektivní výuky se vyžaduje, aby účastníci kurzu měli k dispozici kalkulačky. Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

Změna programu vyhrazena.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.