Finanční účetnictví I

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 21

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

10. - 13. dubna 2018

Variabilní symbol:

603118

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

 Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

10. dubna 2018
úterý


8:00 - 13:00 (5 hod.)       
IFRS vybrané oblasti
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

14:00-18:00 (4 hod.)       
IFRS vybrané oblasti a výkaz cash flow                               
Ing. Libor Vašek, Ph.D.


11. dubna 2018
středa

9:00 – 12:00 (3 hod.)       
Účetní závěrka + Odložená daň
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

13:00 – 17:00 (4 hod.)   
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč. vybraných problémů souvisejících
s leasingem  
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

12. dubna 2018
čtvrtek

8:00 – 12:00 (4 hod.)       
Specifika mimořádných účetních závěrek a oceňování
Ing. Monika Randáková, Ph.D.

13:00-16:00 (3 hod.)
Pohledávky
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.


13. dubna 2018
pátek

9:00 – 13:00 (4 hod.)  
Účetnictví cenných papírů
Ing. Eva Šedinová

14:00 – 17:00    (3 hod.)   
Transakce s vlastním kapitálem
Ing. Eva Šedinová

V zájmu průběhu efektivní výuky se vyžaduje, aby účastníci kurzu měli k dispozici kalkulačky.
Změna programu vyhrazena.

Lektoři:

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Ing. Michal Šindelář

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Ing. Marie Zelenková, Ph.D. 
Ing. Eva Šedinová
   


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.