Finanční účetnictví I.

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 15. - 18. 10. 2019

Variabilní symbol akce: 613119

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program:


15. října 2019
úterý

8:00 - 12:00 (4 hod.)

IFRS, vybrané oblasti
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

13:00-18:00 (5 hod.)
IFRS, vybrané oblasti a výkaz cash flow                               
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.


16. října 2019
středa

08:00 – 12:00 (4 hod.)
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč. vybraných problémů souvisejících s leasingem
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

13:00 – 17:00 (4 hod.)
Specifika mimořádných účetních závěrek a oceňování
Ing. Monika Randáková, Ph.D.


17. října 2019
čtvrtek

9:00 – 12:00 (3 hod.)
Účetní závěrka  a odložená daň
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

13:00-16:00 (3 hod.)
Pohledávky
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.


18. října 2019
pátek

8:00 – 12:00 (4 hod.)
Účetnictví cenných papírů
Ing. Eva Šaffková

13:00 – 16:00  (3 hod.)   
Transakce s vlastním kapitálem
Ing. Eva Šaffková

V zájmu průběhu efektivní výuky se vyžaduje, aby účastníci kurzu měli k dispozici kalkulačky.

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.