Finanční účetnictví STORNO

Cena pro ostatní.
 

11 616 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání: STORNO

Termín: 30.1.. - 2. 2. 2023

Variabilní symbol akce: 603123

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

 Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.712,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.616,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM KURZU:

30. ledna 2023            
pondělí

8:00 - 12:00 (4 hod.)              
IFRS vybrané oblasti

Ing. Libor Vašek, Ph.D.


13:00-18:00
(5 hod.)              
IFRS vybrané oblasti a výkaz cash flow                                                                                  

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

 

31. ledna 2023       
úterý

08:00 – 12:00 (4 hod.)
Účetní závěrka
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

 

13:00 – 17:00 (4 hod.)
Účetnictví cenných papírů
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

 

1. února 2023
středa

 

9:00 – 12:00 (3 hod.)  
Transakce s vlastním kapitálem

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

 

13:00 – 17:00 (4 hod.)                        
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč. vybraných problémů souvisejících

s leasingem  

Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

 

2. února 2023
čtvrtek

 

9:00-12:00  (3 hod.)               
Pohledávky
Ing. Kamila Mišička

 

13:00-16:00 (3 hod.)

Odložená daň

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

 

 

 


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.