Evropská rozvojová agentura hledá auditora pro svého klienta

ERA poptává pro svého klienta povinný audit výdajů projektu hrazeného V4 fondem. Hlavní cíle auditu jsou dle vyjádření fondu následující:

  • Provést audit finančního výkazu projektu sestávajícího z průběžných a konečných finančních reportů, výpisu výdajů financovaných z vlastních a jiných zdrojů a souhrnné tabulky. Tyto formuláře mají obsahovat veškeré výdaje za projekt, na které se vztahuje grant V4 fondu v období realizace projektu.
  • Posoudit způsobilosti vykázaných výdajů projektu a správnosti informací uvedených ve finančním výkazu.
  • Poskytnout stanovisko k tomu, zda je účetní závěrka projektu připravena v souladu s grantovou smlouvou dohodnutou mezi fondem a příjemcem.

Více informací naleznete zde, nebo na webu visegradfund.org  .

Kontakt: Vladimír Moravčík, tel.: 774 455 534, e-mail:vladimir.moravcik@eracr.cz