Elektronické služby Komory auditorů

Komora auditorů ČR spustila 24. září nové on-line aplikace určené členům Komory, které jim umožní získat přehled o svých příspěvcích nebo o účasti na kontinuálním profesním vzdělávání. Jejich prostřednictvím lze také odesílat Komoře vyúčtování příspěvků, oznamovat změny v údajích vedených Komorou v seznamu auditorů a auditorských společností či odesílat přihlášky na auditorské zkoušky. On-line formuláře jsou dostupné v částech Pro členy a Chci se stát auditorem pod přihlášením.

E-shop, umístěný v části Vzdělávání a publikace, mohou využívat nejen členové Komory, ale i zájemci z řad veřejnosti. Lze v něm např. objednávat a platit profesní vzdělávání a publikace.

Členům Komory se zobrazí výhodnější ceny za kurzy a školení pouze pod přihlášením.

V případě dotazů k novým službám kontaktujte Kateřinu Sikorovou, tel.: 221 602 407, e-mail: sikorova@kacr.cz.