DW7 o.p.s. poptává auditora účetní závěrky za rok 2017

Společnost DW7, o.p.s. poptává služby auditora, nejlépe z Olomouce nebo z Moravy, k provedení účetní závěrky za rok 2017.

Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která organizuje mezinárodní festival a provozuje komorní divadelní scénu. Obrat společnosti činil přibližně 10 mil. Kč, společnost zaměstnává tři zaměstnance na HPP a max. 50 zaměstnanců na DPP. Ukončení auditu je možné do konce srpna 2018.

Kontakt: Bc. Jan Žůrek, tel.: 728180478, e-mail: zurek@divadlonacucky.cz