Dvoudenní vícetematický seminář

Cena pro ostatní.
 

4 478 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

KAPACITA ŠKOLENÍ JE NAPLNĚNA.


Lektoři:

Ing. Ivana Pilařová, auditorka,

Ing. Jiří Pelák, Ph.D., auditor, člen Výkonného výboru KA ČR

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., katedra obchodního práva Právnické faktulty UK v Praze

Místo konání:  Praha, hotel OLYMPIK, Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna


Termín konání: 17. - 18. 10. 2017

Čas konání

úterý, 17.10.: 9:00 - 14:00 hod; 15:00 - 18:00 hodin

středa, 18.10.: 9:00 - 15:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  14 hodin (z toho 3 hodiny do PVT)


Harmonogram:

1. den:

9:00 - 14:00: Aktuální informace z oblasti daní a účetnictví (Ing. Ivana Pilařová),

15:00 - 18:00: Zpráva auditora – diskusní odpoledne (Ing. Jiří Pelák, Ph.D.) - odpolední školení započteno do plnění PVT (v rozsahu 3 hodin)

2. den:

9:00 - 15:00: Aktuální otázky ze ZOK a NOZ (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)


Variabilní symbol:  67817

Cena (zvýhodněná pro členy Komory): 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 3.000,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 4.478,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .