Dotazy z praxe a informace z výborů

DOTAZY A ODPOVĚDI

V této části uvádíme zajímavé dotazy, které řešilo oddělení metodiky a účetnictví ve spolupráci s příslušnými odbornými výbory KA ČR. Dovolujeme si upozornit, že stanoviska jsou založena na znění právních předpisů a jejich převažujících interpretacích odpovídajících době jejich vzniku.

Doporučujeme proto ověřit si aktuálnost závěrů stanovisek, pokud je budete chtít aplikovat v pozdější době. Dovolujeme si také upozornit, že KA ČR nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat funkci regulátora účetnictví a auditu. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. KA ČR tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla třetím osobám v souvislosti s využíváním názoru prezentovaného v níže uvedených stanoviscích.

Jak postupovat při kladení dotazů naleznete zde.

GDPR

  • GDPR - znění nařízení, dotazy a odpovědi, články a další materiály

VYBRANÉ MATERIÁLY ZVEŘEJNĚNÉ V ČASOPISE AUDITOR

V této části uvádíme vybrané materiály, které byly publikovány v e-příloze nebo jako mimořádná příloha časopisu Auditor.

INFORMACE Z VÝBORŮ