Diskuzní odpoledne se členy volených orgánů

Cena pro ostatní.
 

zdarma ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Komora auditorů ČR si Vás dovoluje pozvat na neformální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Setkání se uskuteční v pondělí dne 11. září 2023 od 15.00 do 17.00 hod v prostorách úřadu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, Praha 1).

Diskusi za Komoru povedou: Ing. Blanka Dvořáková a Ing. Eva Loulová. Hlavními tématy bude vzdělávání auditorů a nový zákon o účetnictví.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny*)

Variabilní symbol: 68323


Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR jsou opět zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc (s výjimkou letních měsíců), vždy v Praze od 15 hodin.

*) Diskusní setkání, počínaje dubnem 2023 se budou započítávat do KPV tak, že jednotlivým účastníkům bude započtena účast do KPV v rozsahu 2 hodin pouze na dvou těchto setkáních v kalendářním roce - max. 4 hod KPV za kalendářní rok.

AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.