DISKUTOVANÉ ÚPRAVY VNITŘNÍHO PŘEDPISU PRO KPV PRO LISTOPADOVÝ SNĚM AUDITORŮ


1. Úprava omezení v oblasti online vzdělávání

Vzhledem k novému „normálu“ v oblasti vzdělávání a s ním souvisejícím přesunem velké části vzdělávacích aktivit do online podoby bude výbor pro KPV navrhovat pro následující sněm úpravu vnitřního předpisu pro KPV. Ten nyní v § 3 odst. 3 písm. d) umožňuje uznat do KPV účast na webinářích a e-learningových kurzech organizovaných jinými odbornými institucemi (mimo Komoru auditorů) v maximálním počtu 5 hodin za rok. Výbor pro KPV navrhne úpravu, která zruší toto omezení, a to s platností od roku 2022.


2. Vzdělávání auditorů v oblasti auditu – návrh na úpravu podmínek KPV

V současné době dále projednává VV na základě návrhu výboru pro KPV úpravu v oblasti rozsahu účasti na vzdělávání v oblasti auditních technik.
Navrhovaná úprava bude stanovovat minimální počet hodin, které bude muset statutární auditor ročně absolvovat formou účasti na školení s auditní tématikou. Cílem je dosažení a rozvoj odborné způsobilosti auditorů v následujících oblastech (viz příloha vnitřního předpisu pro KPV):

Odborná způsobilost – oblasti:
  • Audit (a)
  • Správa a řízení rizik (c)
  • Obchodní prostředí (d)
  • Informační technologie (f)

Stavovské hodnoty, etika a postoje

Výše uvedená témata bude možno absolvovat zejména v rámci interního vzdělávání poskytovaného auditorskými společnostmi, které jsou odsouhlaseny výkonným výborem a v rámci školení poskytovaných Komorou auditorů, kde budou tyto vzdělávací aktivity v nabídce označeny jako auditní téma.