Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR.

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 8

Diskusní setkání se členy Prezidia Komory auditorů ČR.

Téma diskuse: INVENTARIZACE

Diskusi povedou: Ing. Irena LIŠKAŘOVÁ, prezidentka KA ČR, Ing. Jiří PELÁK, Ph.D., 1. viceprezident KA ČR

za Kárnou komisi Komory:  Ing. Michal HORA, Ph.D., místopředseda

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 3. února 2020

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66120

Tato setkání se započítávají 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si mohou započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.