Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR.
Téma - vstup do profese a zkušenosti z kárné komise KA ČR.

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Pracovní setkání se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Zástupce výkonného výboru Komory: Ing. Karel Charvát

Zástupci kárné komise Komory: Ing. Michal Hora,Ph.D., Ing. Hana Mužátková, Ing. Ivana Smejkalová

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, bílá zased. místnost, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 1. dubna 2019

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66519

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc, s výjimkou letních měsíců, vždy v Praze od 15 hodin. Všechna setkání, počínaje únorem 2019 se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.