Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR - z práce výboru pro veřejný sektor, profesní zkoušky a zkušenosti z dozorčí a kárné komise

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 12

 

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Diskusi povedou:

za Výkonný výbor Komory: Ing. Zdeněk GRYGAR, předseda výboru pro auditorské zkoušky, doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D., předseda výboru pro veřejný sektor

za Dozorčí komisi Komory: Mgr. Václav MOLL

za Kárnou komisi Komory: Ing. Hana MUŽÁTKOVÁ, předsedkyně, Ing. Michal HORA, Ph.D., místopředseda

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, bílá zased. místnost, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 13. ledna 2020

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66020

Tato setkání se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.