Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR v roce 2019

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc, s výjimkou letních měsíců, vždy v Praze od 15 hodin, v prostorách KA ČR. Všechna setkání, počínaje únorem 2019 se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


Jména zástupců KA ČR (zástupci výkonného výboru, dozorčí a kárné komise) budou upřesněna a doplněna na webových stránkách Komory cca týden před konáním diskuse.


Datum Variabil Téma diskuse
4. března 65619 profesní zkoušky a zkušenosti z kárné komise (KK)
1. dubna 66519 vstup do profese a zkušenosti z kárné komise (KK)
29. dubna 65719 z práce výboru pro účetní výkaznictví, vzdělávání na KAČR, zkušenosti z DK a KK
3. června 65819 z práce výboru pro veřejný sektor, zkušenosti z DK, KK
9. zárí 65919 z práce výboru pro veřejný sektor a vstup do profese, zkušenosti z DK
7. října 66019 z práce výboru pro účetní výkaznictví, zkušenosti z DK a KK
4. listopadu 66119 vzdělávání na KAČR a zkušenosti z KK
2. prosince 66219 z práce výboru pro veřejný sektor a KPV, zkušenosti z DK a KK