Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR. Téma - z práce výboru pro veřejný sektor a vstup do profese.

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Diskusi povedou:

za Prezidium Komory: Ing. Irena LIŠKAŘOVÁ, prezidentka Komory auditorů ČR

za Výkonný výbor Komory: doc. Ing. Hana BŘEZINOVÁ, místopředsedkyně Výboru pro veřejný sektor KA ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, Ing. Karel CHARVÁT, předseda Výboru pro vstup do profese.

za Dozorčí komisi Komory: Mgr. Lenka BÍZOVÁ

za Kárnou komisi Komory: Ing. Michal HORA, Ph.D, místopředseda


Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, bílá zased. místnost, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 9. září 2019

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 65919

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc, s výjimkou letních měsíců, vždy v Praze od 15 hodin. Všechna setkání, počínaje únorem 2019 se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.