Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR. Téma - vzdělávání na KA ČR, zkušenosti z dozorčí a kárné komise Komory

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Diskusi povedou:

za Výkonný výbor Komory: Ing. Zdeněk GRYGAR, předseda výboru pro auditorské zkoušky KA ČR,  Ing. Karel NOVOTNÝ, člen výboru pro KPV

za Dozorčí komisi Komory: Ing.Miroslav ZIGÁČEK

za Kárnou komisi Komory: Ing. Hana MUŽÁTKOVÁ, předsedkyně KK, Ing. Jiří KOVAL, místopředseda KK

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 4. listopadu 2019

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66119

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc, s výjimkou letních měsíců, vždy v Praze od 15 hodin. Všechna setkání, počínaje únorem 2019 se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.