Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 2. listopadu 2020

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66820

Tato setkání se budou započítávat 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si budou moci započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.