Ing. SVOBODOVÁ Alena 

Č. opr.: 0055
Datum zápisu do seznamu: 15.06.1990
Bydliště/místo podnikání: Ševce Matouše 298/12, 14000  Praha 4 - Krč
Zaměstnavatel: A.D.U. spol. s r.o.
Tel: 224 236 200
Mobil: 602 213 723
Fax:
E-mail: alena.svobodova@adu-audit.cz
Web. stránky: www.adu-audit.cz
Datová schránka (ID):
Registrace v zemích EU:
Vazby na ostatní firmy:
Síť firem:
Kárné opatření:
Datum vyškrtnutí ze seznamu:
Poznámka: