Další materiály

V této rubrice zveřejňujeme zajímavé materiály, které byly publikovány v e-příloze nebo jako mimořádná příloha časopisu Auditor.

Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb. v otázkách a odpovědích  - zveřejněno jako mimořádná příloha č. 10/2010 

Trestní zákoník - nový kodex trestního práva hmotného z pohledu auditora (autoři článku: doc.Králíček a Ing. Molín) - zveřejněno v e-příloze č. 1/2010

Předávání klientů - vzorové dokumenty (autoři materiálu: Ing. Štěpán a Ing. Staněk) - zveřejněno v e- příloze č. 8/2009

Uplatnění standardů ISA úměrně k velikost a složitosti účetní jednotky (český překlad materiálu vydaného IAASB) - zveřejněno v e-příloze č. 8/2009

Skutečnosti týkající se předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky, které je třeba vzít v úvahu při auditu v současném ekonomickém prostředí (český překlad materiálu vydaného IAASB) - zveřejněno v e-příloze č. 4/2009

Výzvy spojené s auditem účetních odhadů reálné hodnoty v současném tržním prostředí (český překlad materiálu vydaného IAASB) - zveřejněno v e- příloze č. 2/2009