Čtvrtstoletí Komory auditorů ČR

Video k výročí založení Komory auditorů ČR