Corporate Governance

Cena pro ostatní.
 

zdarma ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

KAPACITA KONFERENCE JE JIŽ NAPLNĚNA - NA AKCI NELZE PŘIHLÁSIT - děkujeme za pochopení.


Místo konání:  Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, Praha 7


Termín konání:
  20. 9. 2018

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin

Prezence od 8:30

Počet hodin pro zápočet do KPV:
  4 hodiny

Variabilní symbol: 70118


Program konference:


9:00  Zahájení

Úvodní slovo:

 • Miloslav Kala (prezident NKÚ)
 • Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR)
 • Irena Liškařová (prezidentka KA ČR)
 • Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
 • Pavel Racocha (prezident RVDA)

Odborná vystoupení

 • Petr Kříž (partner PwC)
 • Ondřej Landa (náměstek ministryně financí ČR)
 • Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
 • Jana Švenková (kontrolorka RVDA)
 • Pavel Vyhnánek (místostarosta MČ Praha 7)
 • Monika Zahálková (výkonná ředitelka CIoD)

13:00 Předpokládané ukončení