Coprosys a.s., poptává audit

Společnost Coprosys a.s., poptává provedení nezávislého auditu pro projekt financovaný dotací z programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: FX05 – Pátá veřejná soutěž v programu The Country for the Future. Jako příjemce dotace je společnost povinna předat poskytovateli závěrečné finanční vypořádání finančních prostředků vynaložených na řešení projektu spolu s ověřením vynaložených nákladů na realizaci projektu za dobu jeho řešení zpracované nezávislým auditorem. Účelová podpora "de minimis" ve výši 200 tis. eur byla poskytnuta na základě smlouvy č. FX05030062_7836 „Fleet a workflow management nové generace s podporou elektromobility, kooperativních systémů a s využitím analýzy dat pro provozní optimalizace “. Řešení projektu je rozloženo na období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025. Projekt vede Ing. David Štěpánek.

Předpokládaný termín zpracování nezávislého auditu je poslední čtvrtletí letošního roku. Uznané náklady jsou způsobilé náklady vymezené zákonem č. 130/2002 Sb v čl. IV odst. 6 a dále v souladu s nařízením v článku 28 a 29 Nařízení Komise (EU) - GBER.

Zájemce zašle předběžnou cenovou nabídku. V dalším kroku bude seznámen s konkrétními body uvedenými ve smlouvě a se zástupci společnosti se domluví na postupech, aby byl audit v souladu s požadavky poskytovatele dotace a bude upřesněna cenová nabídka.

Informace k požadavku na zaměření a rozsah auditorského ověření finančních nákladů naleznete zde.

Kontakt: Lucie Snížková, tel.: 255 701 344, e-mail: lsnizkova@coprosys.cz