WEBINÁŘ Co umožňuje, ale také vyžaduje digitalizace veřejné správy

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 25

Lektor: MVDr. Milan VODIČKA, daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax Committee CFE Tax Advisers Europe.

Termín: 5. října 2021 ONLINE

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod. (online prezence od cca 8:40 hodin)

Variabilní symbol: 64921

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Obsah:  bude doplněn

 

Cena: pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komor.