Co nás čeká v účetnictví? Nový zákon!

Obsah semináře:

·       Proč je třeba nový zákon o účetnictví, a nejen jeho novela; jak příprava nového zákona probíhala a v jaké fázi se aktuálně nachází.

·       Koncepční rámec nového zákona o účetnictví, cíle, předpoklady a zásady, kvalitativní požadavky a definice základních pojmů.

·       Rozšíření použití IFRS – povinné a dobrovolné použití IFRS.

·       Změna vykazování leasingů, odlišnosti podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.

·       Změny v pravidlech oceňování majetku a dluhů v účetnictví. Časová hodnota peněz – diskont.

·       Novinky v oblasti podnikových přeměn a jejich vykazování v účetnictví.

·       Funkční měna a její úprava v novém zákonu o účetnictví. Nový pohled na cizí měny v účetnictví.

·       Změna vykazování dotací a změna úpravy neziskového sektoru.

·       Nové pojetí regulace využití informačních a komunikačních technologií při vedení účetnictví.

·       Nová konstrukce sankcí za neplnění požadavků zákona o účetnictví.

·       Aktuální stav a obsah přípravy doprovodného zákona, prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů.  


Více informací, přihlášky Praha, Brno, Ostrava: https://www.kacr.cz/skoleni-pro-auditory