Charita ČR poptává auditora pro projekt v Mongolsku

Charita Česká republika poptává auditora pro expenditure verification rozvojového projektu v Mongolsku, který je financován z prostředků Evropské unie.

Podrobnosti k zakázce naleznete v přiloženém dokumentu.

Do výběrového řízení se přihlašujte do 31. srpna.


Kontakt: Kateřina Velíšková, tel.: 296 243 330, e-mail: katerina.veliskova@charita.cz