Chaloupky o.p.s. poptává auditora pro účetní závěrku za rok 2018

Společnost  Chaloupky o.p.s., Brtnice, je soukromé školské zařízení, působí na Vysočině, ředitelství - místo auditu je umístěno v Brtnici u Jihlavy.

Společnost není plátcem DPH, IČ 25557475, roční obrat 18 mil Kč, 32 zaměstnanců.
Společnost poptává povinný audit dle dle § 19, odst. 2) zákona č. 248/1995 Sb., v termínu nejpozději do 30. 6. 2019.

Výroční zpráva společnosti vč. závěrky a zprávy auditora je ke stažení: https://drive.google.com/file/d/1SPe4T44eL4VFant4dFzXDt0urxcTaHvL/view nebo: www.chaloupky.cz - O nás - Výroční zprávy.


Kontakt: Jozef Zetěk, tel.: 567 213 661, e-mail: jozef.zetek@chaloupky.cz