Centrum pro cizince Jihomoravského kraje poptává auditora

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., jehož zakladatelem je JMK, poptává ověření účetní závěrky za rok 2023 a poskytování poradenské činnosti při vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a přípravě výkazů pro účely konsolidace.

IČ: 17456517


Kontakt: Ludmila Dostálová, dostalova.ludmila@cizincijmk.cz, tel.: 724975605