Bytové družstvo poptává auditora

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova, IČ 24128228, poptává účetního auditora. Družstvo poptává ověření a posouzení správnosti provedeného a předaného účetnictví, zda odpovídá Zákonu o účetnictví a souvisejících předpisů a ověření účetní závěrky za jedno vybrané účetní období. Nejde o povinný audit účetní závěrky za rok 2020 stanovený dle zákona.

Počet bytů je 150, hodnota bytových domů 173 mil. Kč, splácený úvěr na koupi domu, převod bytů do osobního vlastnictví.

Kontakt: Miluše Muzikantová, tel.: 602665065 , e-mail: m.muzi@seznam.cz