Bolt Start Up Development a.s. poptává povinný audit za rok 2019

Společnost Bolt Start Up Development a.s., IČO 04071336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, ze skupiny O2 poptává povinný audit za rok 2019.

Společnost působí zejména jako holdingová společnost držící podíly v několika menších start-upech a nemá žádné zaměstnance. Další informace jsou dostupné ve zveřejněných účetních závěrkách.

Předpokládáme jednorázové provedení auditu v dubnu či v květnu 2020, nabídky zašlete do 15. června 2019.

Kontakt: Luděk Baumruk, tel.: 720 766 078, e-mail: ludek.baumruk@o2.cz