Blockprivates Investment poptává ověření investiční strategie třetí osobou

Nově vznikající společnost Blockprivates Investment s.r.o., která bude správcem nově vznikajícího alternativního fondu dle § 15 ZISIF, poptává pro zvolenou investiční strategii ověření třetí nezávislou osobou pro zvýšení důvěryhodnosti fondu. Výsledky auditu či verifikace jsou určeny investorům a zájemcům o investici.
V ideálním případě společnost počítá s navázáním dlouhodobé spolupráce, v jejímž rámci bude auditor verifikovat performance fondu pravidelně.
Kontakt: Štěpán Otépka, tel.: 774 671 997, e-mail: stepan.otepka@gmail.com