Auditing II.

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 13

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 25. - 27. 10. 2021

Variabilní symbol akce: 619221

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Program naleznete zde.

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 5.082,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.776,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P  R O G R A M   KURZU   „ A U D I T I N G   II”

„VS  619221”

 

 

 

 

25. října 2021 
pondělí

 

 

  9:00 – 12:30                            Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 17:00                            Ing. Tomáš Ryba

 

 

 

 

 

26. října 2021
úterý

 

   9:00 – 12:30                           Ing. Michal Štěpán

 13:30 – 17:00                           Ing. Michal Štěpán

 

 

 

27. října 2021 
středa

 

   9:00 – 12:30                            Ing. Jaroslav Havelka
 13:30 – 17:00                            Ing. Jaroslav Havelka


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.