Auditing II ON-LINE

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

Místo konání: ON-LINE

Termín: 20. - 22. 4. 2021 (zkrácená verze - opakovací workshop)

Obsahově rozdělen do tří dvouhodinových bloků:

Úterý      20.4.2021 -    10:00 – 12:00 -  Blok 1 – Závěr auditu

                                                                (ISA 450, 560, 570, 580)

Středa    21.4.2021 -    10:00 – 12:00 -  Blok 2 – Zpráva auditora

                                                                (ISA řady 7xx)

Čtvrtek  22.4.2021 -    10:00 – 12:00  - Blok 3 – Jiné oblasti / otázky

Variabilní symbol akce: 609221

Počet hodin pro zápočet do KPV:  6 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 5.082,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.776,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.