Auditing I

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 6

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

3. -  5. října 2017

Variabilní symbol:

619117

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 5082 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6776 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

21

Program:

3.10.2017
úterý

  9:00 – 12:30                            Ing. Michal Štěpán
13:30 – 17:00                            Ing. Michal Štěpán

ZoA*

Zákon o auditorech

Fram

Rámec pro ověřovací zakázky

ISA 200

ISA 300

ISA 315

 

ISA 320

ISA 330

 

 

Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy

Plánování auditu účetní závěrky

Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí

Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu

Reakce auditora na vyhodnocená rizika

4.10.2017
středa

  9:00 – 12:30                            Ing. Tomáš Ryba

13:30 – 17:00                            Ing. Tomáš Ryba

ISA 500

Důkazní informace

ISA 501

Důkazní informace - specifické aspekty vybraných položek

ISA 505

Externí konfirmace

ISA 520

Analytické postupy

ISA 530

Výběr vzorků

ISA 540*

Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů

Příručka

Specificka testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky

 

 

5.10.2017

čtvrtek

Příručka

  9:00 – 12:30                            Ing. Jaroslav Havelka

13:30 – 17:00                            Ing. Jaroslav Havelka

Specificka testování jednotlivých oblastí rozvahy a výsledovky (pokr.)

Příručka

ISA 230

Příručka

ISA 250

ISA 210*

Kontrola finálních výkazů (vč. Cashflow) a přílohy k účetní závěrce

Dokumentace auditu

Možné techniky dokumentace

Přihlížení k právním předpisům při auditu účetní závěrky

Sjednávání podmínek auditních zakázek

ISA 450*

Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu

ISA 560*

Události po datu účetní závěrky

ISA 570*

Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

ISA 580*

Písemná prohlášení

ISA 700*

Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora

ISA 705*

Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora

ISA 706*

Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti

ISA 550*

Spřízněné strany

ISA 620*

Využití práce auditorova experta

ISA 240*

Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky

EK*

Etický kodex

ISQC1*

Řízení kvality

ISA 220*

Řízení kvality auditu účetní závěrky

* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně

Změna programu vyhrazena.